Protipožární nátěr
Plamostop P9 na ocel

Protipožární nátěr
Plamostop D na dřevo

Protipožární nátěr
Plamostop P9 na beton

Fotografie

 + zobrazit všechny fotografie

Protipožární nátěry na beton: Plamostop P9 na beton

Protipožární ochrana betonových konstrukcí

Materiál po aplikaci nátěru Materiál po působení ohně
Materiál pro aplikaci protipožárního nátěru na beton Plamostop P9 Nátěr Plamostop P9 na beton po působení ohně

URČENÍ

Protipožární nátěr PLAMOSTOP P9 je určen ke zvýšení požární odolnosti betonových konstrukcí  v rozsahu 45 až 180 minut na základě stanovení ekvivalentu tloušťky betonu pro zvětšení krytí tahové výztuže a rozměrových parametrů betonového prvku vypočítané dle dimenzační tabulky. K izolaci se doporučují konstrukce starší cca 2 roků, což zajišťuje dokonalé vyzrání a proschnutí betonu. Vlhkost konstrukce by neměla překročit 4% a neměla by být vystavena přímým účinkům vody

TECHNICK0 ÚDAJE

Objemová hmotnost čerstvého nátěru Objemová hmotnost po vysušení Přídržnost k podkladu pH nátěru
1.340 kg/m³ 1.530 kg/m³ > 0,1 MPa 7

Praktická spotřeba při tloušťce nátěru 100 mikronů = 200 g/m²

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí být čistý a zcela bez mastnoty a jiných materiálů, které by mohly znemožnit dobrou přilnavost. Doporučujeme použít jako základní nátěr vodou ředitelný epoxid (není podmínkou).

APLIKACE

Protipožární nátěr PLAMOSTOP P9 je dodáván ve 20 kg nádobách v konzistenci vhodné pro přímou aplikaci. Materiál se před použitím řádně promíchá. V případě potřeby je možno výrobek ředit čistou vodou. Ředění je v závislosti na použitém způsobu nanášení na konstrukci. Pro stříkání se používá vysokotlaké zařízení s poměrem stlačování minimálně 1:45. Ze zařízení odstraňte všechny filtry vyjma síta na savce a použijte trysku 23 (0,58 mm). Doporučujeme nepřekročit sílu jedné vrstvy maximálně 500 mikronů v suchém stavu, což odpovídá cca 1000 g/m² protipožárního nátěru Plamostopu P9. Při větších silách se začínají projevovat objemové změny vlivem vysychání.

SCHNUTÍ NÁTĚRU

Po 30 minutách nezanechává prášek a po 8 hodinách nezanechává stopu. V hloubce proschne za 5 dnů. Údaje odpovídají teplotě 21 °C. Další vrstvu lze nanášet nezanechává-li předchozí vrstva stopu.
Řádně proschlý nátěr lze opatřit akrylátovým nátěrem libovolného odstínu.

TEPLOTA APLIKACE

Protipožární nátěr PLAMOSTOP P9 je nátěr na vodní bázi, proto musí být dodržovány zásady pro práci s těmito materiály. Aplikační teplota je 10–35 °C. Protipožární nátěr PLAMOSTOP P9 nesmí zmrznout v přepravním obalu, ani na konstrukci před úplným vyschnutím.

BEZPEČNOST A HYGIENA PŘI PRÁCI

Protipožární nátěr PLAMOSTOP P9 je netoxický, hygienicky nezávadný, vodou ředitelný výrobek (viz. bezpečnostní list). Při práci používat běžné prostředky osobní ochrany určené pro natěrače. Je odstranitelný vodou a běžnými čistícími prostředky. Při zasažení očí propláchnout vodou a vyhledat lékaře.

PODMÍNKY PRO APLIKACI

Nátěr může provádět pouze firma obeznámená s technologickým postupem, schopná dodržovat podmínky aplikace. Prováděcí firma musí být vybavena písemným oprávněním vystaveným dodavatelskou firmou Ing. Josef Hruban – IZOSTAV.

INFORMACE O CENĚ

Cena za 1 kg

Základní cena - 220 Kč bez DPH. Cena se odvíjí od aktuálního kurzu koruny vůči euru. Slevy jsou poskytovány za odebrané množství a platbu před fakturou.

 Dokumenty ke stažení

Nahoru | Vytisknout | Mapa webu
design Břetislav Štěpán
Protipožární ochrana staveb
Protipožární nátěry řady PLAMOSTOP