Protipožární nátěr
Plamostop P9 na ocel

Protipožární nátěr
Plamostop D na dřevo

Protipožární nátěr
Plamostop P9 na beton

Fotografie

 + zobrazit všechny fotografie

Protipožární nátěry na dřevo: Plamostop D

Protipožární ochrana dřevěných konstrukcí

Materiál po aplikaci nátěru Materiál po působení ohně
Materiál pro aplikaci protipožárního nátěru na dřevo Plamostop D Nátěr Plamostop D po působení ohně

URČENÍ

Protipožární transparentní vypěňovací nátěr pro zvýšení třídy hořlavosti na stupeň B, snížení indexu šíření plamene po konstrukci a zvýšení požární odolnosti dřevěných nosných konstrukcí.

CHARAKTERISTIKA

Protipožární nátěr PLAMOSTOP D je vypěňovací, zcela transparentní, protipožární ochranný nátěr určený na dřevěné konstrukce s předepsanou požární odolností, snížení hořlavosti dřeva a omezení šíření plamene po povrchu. Nátěrem lze dosáhnout vysoké transparentnosti s kvalitou užitnou pro nábytkářské účely.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch dřeva před aplikací protipožární nátěr PLAMOSTOP D musí být řádně očištěn od prachu, kůry, mechanických nečistot, mastných skvrn a starých nátěrů. Pro dosažení vysoké kvality povrchu je požadovaná vlhkost dřeva nižší než 12%. Vyšší vlhkost podkladu nesnižuje funkci nátěru, ale mohou se vytvářet ojedinělé drobné puchýřky, které jsou na závadu pro hodnocení kvality povrchové úpravy v interiéru. V méně exponovaných prostředích, kde jde především o technickou funkci nátěru, není 12% vlhkost dřeva podmínkou.

POUŽITÍ NÁTĚRU

Teplota pro aplikaci je min. + 5 °C. Nátěr lze nastříkat, natírat i válečkovat. Technologii aplikace volíme s ohledem na možnost kontroly naneseného množství materiálu na 1 m².

Protipožární nátěr je dodáván ve stavu určeném k použití, popřípadě se může doředit přidáním max 5% pitné vody. Jelikož se jedná o vodní disperzi, je nutné před každým odebráním nátěru z přepravního obalu celý objem řádně promíchat. Při teplotě 20 °C lze aplikovat 2 nátěry za 24 hodin. Za účelem dosažení hladkého povrchu se po kompletním zaschnutí nátěru povrch dřeva obrousí jemným smirkovým papírem. Pokud je to nezbytné, lze osmirkovat povrch dřeva po každém nátěru. V interiérech s relativní vlhkostí do 75% a v místech, kde nepřijde do styku s vodou, lze nátěr použít bez uzavíracího laku. Pro konečnou úpravu nátěru se používají kvalitní interiérové laky s výjimkou vodou ředitelných nátěrů. Voda, která je ve formulaci vodou ředitelného nátěru dokáže plamostop D zvednout od podkladu.

Důležité upozornění: Protože protipožární nátěr PLAMOSTOP D je odstranitelný vodou, i po zaschnutí je třeba nátěr před provedením uzavíracího nátěru chránit před stykem s vodou.

MEZE PŘÍMÉ APLIKACE

file

Požárně klasifikačním osvědčením PKO-02-1.041 jsou stanoveny meze přímé aplikace.

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Protipožární nátěr neskýtá zvýšená rizika a při práci stačí používat běžné ochranné pomůcky a dodržovat běžné podmínky ochrany zdraví. Při práci se doporučuje větrat. V případě styku s kůží, umýt postižená místa vodou a mýdlem, při zasažení očí neprodleně vypláchnou, při požití nevyvolávat zvracení, vypít mléko nebo vodu.
Poslední dva případy konzultovat s lékařem. Použité nářadí lze umýt vodou.

PODMÍNKY PRO APLIKACI

Protipožární nátěr může provádět pouze firma obeznámená s technologickým postupem, schopná dodržovat podmínky aplikace. Prováděcí firma musí být vybavena písemným oprávněním vystaveným dodavatelskou firmou Ing. Josef Hruban – IZOSTAV.

INFORMACE O CENĚ

Cena za 1 kg

Základní cena transparentního nátěru Plamostop D je 240 Kč bez DPH. Cena se odvíjí od aktuálního kurzu koruny vůči euru. Slevy jsou poskytovány za odebrané množství a platbu před fakturou.

POROVNÁNÍ S PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM FLAMGARD

    Plamostop D Transparent Flamgard Transparent Flamgard  
  Barva transparentní transparentní mléčně bílá  
  Zvýšení požární odolnosti trámů o …minut ( norma EN - zkušebna PAVUS) 16 11 14  
  Vydatnost ( pro požární odolnost ) 440 g/m2 500 g/m2 500 g/m2  
  Index šíření plamene po konstrukci Is 21,6 26 22,9  
  Vydatnost ( pro šíření plamene ) 200 g/m2 500 g/m2 500 g/m2  
  Uzavírací nátěr povinný povinný povinný  
  Životnost za podmínek udaných výrobcem min. 15 13 15  
Hodnoty výrobku Flamgard jsou převzaty z údajů výrobce volně přístupných na internetu.

Dokumenty ke stažení

Nahoru | Vytisknout | Mapa webu
design Břetislav Štěpán
Protipožární ochrana staveb
Protipožární nátěry řady PLAMOSTOP